Advokátní kancelář Pouč a Führerová

 • Právní služby
 • Tým
 • Články
 • Ceník
 • Kontakty
 • Kauza „Cryfin“ – ustanovení společného zmocněnce


  Dne 21. 2. 2024 Obvodní soud pro Prahu 1 ustanovil v kauze „Cryfin“ společné zmocněnce, kdy nově budou moci poškození klienti v trestním řízení uplatňovat svá práva pouze prostřednictvím těchto soudem ustanovených společných zástupců.

  Jedním z ustanovených společných zmocněnců je i Mgr. Lukáš Pouč. Pokud si poškození klienti ve lhůtě, která jim bude stanovena v usnesení soudu, nezvolí žádného z uvedených společných zástupců, nebudou moci v předmětné trestní věci uplatňovat svá práva jakožto poškozených, a to i uplatnění nároku na náhradu škody. Pro více informací pro poškozené klienty jsme Vám k dispozici.

  Autor: Mgr. Lukáš Pouč