Advokátní kancelář Pouč a Führerová

 • Právní služby
 • Tým
 • Články
 • Ceník
 • Kontakty
 • Ceník právních služeb


  Cenu právních služeb naší advokátní určuje zpravidla vzájemná dohoda s klientem. Stanovení smluvní ceny služeb závisí jak na hodnotě a složitosti poskytovaných právních služeb, případně zdali jsou služby poskytovány v českém či jiném jazyce. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte nezávazně kontaktovat za účelem odhadu nacenění právních služeb.
  Kontaktujte nás
  Formy odměn právních služeb mohou být sjednány následovně:

  Hodinová odměna:

  Jedná se o nejčastější způsob odměny používaný naší kanceláři, kdy podstatou této odměny je, že naše kancelář eviduje reálný čas strávený nad Vašim případem a následně v pravidelných intervalech fakturuje klientovi (zpravidla na měsíční bázi, pokud se nedohodneme jinak). Hodinová sazba naší kanceláře činí zpravidla částku 2.500-3.000,- Kč bez DPH za hodinu práce, která se může v návaznosti na konkrétní okolnosti případu, či osoby klienta snížit nebo zvýšit. Hodinová sazba naší kanceláře může být snížena například u dlouhodobější spolupráce, časově náročnějších kauz či hromadného zastupování klientů, kdy se na odměně advokáta podílí více subjektů.

  Fixní odměna:

  V některých případech, zpravidla kde lze lépe předem odhadnout časovou náročnost právní služby, může na základě dohody s klientem dojít ke stanovení fixní odměny buď za konkrétní úkon právní služby (např. fixní odměna za zpracování konkrétní smlouvy) nebo za vyřízení případu (např. fixní odměna za zajištění založení obchodní společnosti). Fixní odměnu často využíváme také v rámci nemovitostního práva, kdy nabízíme realitním makléřům zvýhodněné cenové podmínky pro zpracování kupní smlouvy a advokátní úschovy. Jste-li realitní makléř, neváhejte poptat nezávaznou cenovou nabídku.

  Podílová odměna:

  Podílová odměna představuje částku odpovídající procentu z hodnoty plnění (nejčastěji peněžité částky). Zpravidla je podílová odměna vázána na úspěšné vyřízení věci či jiný předem definovaný výsledek (například procentuální podíl z vymožené částky). Podílová odměna naší kanceláře se pohybuje zpravidla mezi 10-20 % z hodnoty plnění. Tento druh odměny bývá často kombinován právě se sníženou hodinovou sazbou.

  Paušální odměna:

  Při dlouhodobé spolupráce s klientem je možné sjednat paušální způsob odměňování, kdy je klientovi poskytován měsíční časový rámec služeb, který klient může v určitém časovém úseku čerpat (například 10-20 hodin měsíčně). V takovém případě má klient garanci, že mu advokátní kancelář „rezervuje“ personální kapacitu na jeho potřeby a za to náleží advokátní kanceláři měsíční paušální odměna, která vychází často nižší než hodinová odměna. Dané nastavení odměny formou paušálu bývá využíváno podnikateli, kteří mají kontinuální právní agendu (např. personální a korporátní záležitosti) a nevyplatí se jim z ekonomického pohledu pro tyto záležitosti zaměstnávat interního právníka.